Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 21 2018

16:55
16:55
To, czego chcesz, przychodzi do ciebie zawsze inaczej, wcześniej, później, w niedoborze, w nadmiarze.
— Jakub Żulczyk – Ślepnąc od świateł
16:53
7642 6e18
Reposted frompunisher punisher viasucznik sucznik
16:48
Reposted fromfungi fungi viasucznik sucznik
16:46
8227 9a10
Reposted frompastelowe pastelowe viasucznik sucznik
16:46
5110 b742 500
Reposted fromantichris antichris viasucznik sucznik
16:46
7629 10ba
Reposted frompsychedelix psychedelix viasucznik sucznik
16:39
16:34
(...) Chcesz leżeć? Leż. Chcesz nic nie robić? Nie rób. Ale nie narzekaj, że życie jest bez sensu.
Zmniejsz oczekiwania albo zwiększ wysiłki.
— Piotr C.
Reposted fromheavencanwait heavencanwait viablubra blubra
16:34
3124 361a
Rzymskie wakacje (1953)
Reposted fromfajnychnielubie fajnychnielubie viablubra blubra

July 14 2018

17:23
2350 ba42 500
Barri Gòtic, Barcelona, Spain
17:23

Miłość, która nie jest szaleństwem, nie jest miłością.

— Pedro Calderon de la Barca
Reposted frommarysia marysia viatouch-of-love touch-of-love
17:22
2332 9d61 500
Reposted frompulperybka pulperybka viatouch-of-love touch-of-love
17:20
1069 f42c 500
Reposted fromMatalisman Matalisman viatouch-of-love touch-of-love

December 17 2017

16:55
1826 1556 500
Reposted fromthenewyork thenewyork
16:54
5628 1486 500
Reposted fromLittleJack LittleJack viatouch-of-love touch-of-love
16:51
1251 445b 500
Dolina Chochołowska/Chochołowska Valley.
Tatra Mountains, Poland.
Reposted fromRockYourMind RockYourMind viaAstroGirl AstroGirl
16:51
Reposted fromdzony dzony viaAstroGirl AstroGirl

November 03 2017

13:45
4619 81af
Reposted fromblackheartgirl blackheartgirl viaGabreiila Gabreiila

September 05 2017

18:13
2665 c8e0
Reposted fromczajnikq czajnikq viajethra jethra
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl