Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 17 2017

09:11
8664 8f1a 500
Reposted fromowca owca viaserendipity6 serendipity6

June 09 2017

22:18
Wspomnienia z biegiem czasu cukrzeją jak miód. Nikt nie oszuka cię bardziej niż one.
— Żulczyk, Wzgórze psów
Reposted fromtakeyoutomygrave takeyoutomygrave viainerte inerte
22:17
W psychologii jest takie pojęcie „błysk”. To jest moment, kiedy człowiekowi w głowie się wszystko zmienia, kiedy nagle dociera do niego coś, co było oczywiste od lat, ale teraz nabrało innego wymiaru.
— Jacek Walkiewicz
22:17
Mam teraz trudne rzeczy do przeżycia ze sobą samą. Tu mi nikt nie pomoże, nikt tu za mną nie pójdzie. Lepiej mnie tak zostawić.
— Zofia Nałkowska, "Granica"
22:15
Reposted fromdreamadream dreamadream viacalaverite calaverite
22:15
5651 b315 500
Reposted fromtedmosby tedmosby viashithappenss shithappenss
22:11
0616 ead7
Reposted fromOurSecretSong OurSecretSong viarasko rasko
22:11
7184 6094 500
22:07
21:57
8591 464e
Reposted fromodejdz odejdz viainyou inyou
21:57
1132 8ad6
Reposted frometernaljourney eternaljourney viainyou inyou
21:55
To czasem trwa. To może nawet bardzo długo trwać - zanim się wszystko ułoży.
— T. Jansson
Reposted fromschizofreniczna schizofreniczna viainyou inyou

June 06 2017

21:12
1880 7a48 500

pixieorsomething:

same goes for your whole life tbh

21:02

June 05 2017

09:35
9649 1d06
Reposted fromAngusJames AngusJames viakatioszka katioszka
09:34
0027 9d0b 500
Reposted fromsiegmunda siegmunda
09:33
8120 03f1
heatwave 
Reposted fromGIFer GIFer viasiegmunda siegmunda
09:32
09:26
3146 767f
Reposted fromsiegmunda siegmunda
09:25
8702 7043
Reposted fromtulipanowa tulipanowa viaGabreiila Gabreiila
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl