Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

December 17 2017

16:55
1826 1556 500
Reposted fromthenewyork thenewyork
16:54
5628 1486 500
Reposted fromLittleJack LittleJack viatouch-of-love touch-of-love
16:51
1251 445b 500
Dolina Chochołowska/Chochołowska Valley.
Tatra Mountains, Poland.
Reposted fromRockYourMind RockYourMind viaAstroGirl AstroGirl
16:51
Reposted fromdzony dzony viaAstroGirl AstroGirl

November 03 2017

13:45
4619 81af
Reposted fromblackheartgirl blackheartgirl viaGabreiila Gabreiila

September 05 2017

18:19
9423 c98f 500

andantegrazioso:

Spanish sky | lovelypepa

Reposted fromSkydelan Skydelan viaviva-salvadore viva-salvadore
18:13
2665 c8e0
Reposted fromczajnikq czajnikq viajethra jethra
18:00
9666 1f66 500
Reposted fromMijime Mijime viapureevil pureevil
17:59
9571 be8a 500
Reposted fromretro-girl retro-girl viadivi divi
17:56
2828 7a73 500
Reposted fromautumn-feeling autumn-feeling viapureevil pureevil
17:49
5427 a36e
Reposted fromnazarena nazarena viapureevil pureevil
17:42
17:40
1472 1bf9

Livin' the life

August 12 2017

08:57
08:52
9060 2e02 500
08:41

June 17 2017

09:11
8664 8f1a 500
Reposted fromowca owca viaserendipity6 serendipity6

June 09 2017

22:18
Wspomnienia z biegiem czasu cukrzeją jak miód. Nikt nie oszuka cię bardziej niż one.
— Żulczyk, Wzgórze psów
Reposted fromtakeyoutomygrave takeyoutomygrave viainerte inerte
22:17
W psychologii jest takie pojęcie „błysk”. To jest moment, kiedy człowiekowi w głowie się wszystko zmienia, kiedy nagle dociera do niego coś, co było oczywiste od lat, ale teraz nabrało innego wymiaru.
— Jacek Walkiewicz
22:17
Mam teraz trudne rzeczy do przeżycia ze sobą samą. Tu mi nikt nie pomoże, nikt tu za mną nie pójdzie. Lepiej mnie tak zostawić.
— Zofia Nałkowska, "Granica"
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl